Afiach

Iris Prize, S4C, Ffilm Cymru & Bfi Net.work

Writer

 

Short film.

Julie's going to India but Rhian doesn't want her to go. This is a very real story in a completely surreal world, where a loving couple have no choice but to face a sick situation. // Mae Julie'n mynd i India ond dydi Rhian ddim ishio iddi fynd. Mae hon yn stori real iawn mewn byd hollol swreal, lle mae cwpwl cariadus yn gorfod gwynebu sefyllfa afiach.

 
Bethan Marlow - afiach