Aryo- The Promise / Yr Addewid

IMG_9589.JPG
 
 

currently on tour/ar daith

 

Locations/Lleoliadau

Hydref 28 October- Weston Studio, Wales Millenium Centre, 6pm

Hydref 29 October- Theatr Genedlaethol Cymru, 3pm

Tachwedd 7 November- Theatr Clwyd, 6pm

 

Tickets are free but must RSVP to bethan@bethanmarlow.com

Tocynnau yn rhad ac am ddim ond rhaid ebostio bethan@bethanmarlow.com o flaen llaw

 

Aryo- The promise

By Bethan Marlow

For thousand of years the sacred land of Aryobrimi (meaning “The Promised Land”) has always been claimed by three very different tribes. But they have all made an Aryo (meaning “a promise”) to their ancestors that they will never stop fighting for it.

There is no audience in this production, only players. Anyone deciding to participate in this fully immersive production will step into a fictional world and play a speaking role. There’s no stage, no rehearsal, no actors. Just thirty brave and curious players that will  face an almost real experience. 

‘Aryo- The Promise’ is about literally walking in the shoes of someone who is desperate to claim their ancestor’s sacred land. The future of their tribe is in danger and it is time for action. 

This fully immersive production means that you will experience the life of your character shattering to pieces because of conflict and oppression. But this role-playing game isn’t about experiencing that oppression- this is an opportunity for you to find out what you do about it. How far will you go to claim back your land? What will you endure to protect your tribe?

There will be no weapons or combat in this fight. Tonight, it is time to find new actions towards a resolution.

We can watch the news, donate to emergency aid and sign petitions. But what if we were in the middle of a war? What would you do if it was your country? Would you try and change things? Would you fight back? Or would you stay quiet, praying it’ll soon be over?

Come and see if you can change the world in an intense but very safe experience.

To find out more about Live Action Roleplaying projects like this production please go to- www.nordiclarp.org

 

Show format-

Workshop- 1.5 hours

Break- 15 mins

The production- 1.5 hours

Debrief- 30 mins

(You must attend all of the above to participate)

 

Aryo- Yr Addewid

Gan Bethan Marlow

Ers miloedd o flynyddoedd mae tir Aryobrimi (sef "Tir Yr Addewid") wedi ei hawlio gan dri llwyth gwahanol iawn. One mae nhw wedi gaddo i'w cyn-dadau y gwnawn nhw gwffio amdano  hyd byth bythoedd.

Does yna ddim cynulleidfa i'r cynhyrchaid hwn, dim ond chwaraewyr. Mae unrhyw un sy'n penderfynnu cymryd rhan yn mynd i gamu mewn i fyd ffuglennol a chwarae rôl. Does dim llwyfan, dim ymarfer na actorion. Dim ond tri deg o unigolion chwilfrydig sydd yn barod i wynebu sefyllfa sydd mwy neu lai yn wir.

Mae 'Aryo' yn eich gwahodd i brofi bod yn rhywun sydd yn ysu i hawlio tir eu cyn-dadau yn ôl. Mae dyfodol eich llwyth mewn perryg ac mae hi'n amser i wneud rhywbeth am y peth.

Bydd bywyd dy gymeriad yn chwalu'n ddarnau o achos gwarthdaro a gorthrwm. Ond dim profi gorthrymder yw perpas y gêm yma ond cyfle i weld beth wyt ti am wneud am y peth. Pa mor bell ei di i hawlio dy dir yn ôl? Faint wnei di ddioddef i warchod dy lwyth?

Fydd yna ddim arfau yn yr ormes yma achos heno, mae hi'n amser i ni ddarganfod ffordd newydd o geisio cyraedd heddwch.

Gallwn wylio'r newyddion, rhoi arian i elusen ac arwyddo deiseb. Ond beth os mai ni sydd yng nghanol y rhyfel? Be' fasa ni'n ei wneud i warchod ein gwlad? Fasa chdi'n ceisio newid pethau? Fasa chdi'n cwffio nôl? Neu'n eistedd yn ufudd yn gweddio i'r holl beth fod drosodd?

Tyrd i weld os fedri di newid y byd mewn profiad dwys ond diogel tu hwnt.

Os am fwy o wybodaeth am y math yma o gynhyrchiad (sel LARP- Live Action Roleplaying) ewch i- www.nordiclarp.org

Trefn y noson-

Gweithdy- 1.5 awr

Egwyl- 15 munud

Y cynhyrchiad- 1.5 awr

Debrief- 30 munud

(Rhaid mynychu'r holl brofiad i chwarae)