Cysgu'n Brysur

Arad Goch, Aberystwyth Arts Centre, Wales Millenium Centre

Writer

Winner of 'Best Show for Children and Young People', Wales Theatre Awards 2017

Enillydd 'Y Sioe Orau ar gyfer Plant a Phobol Ifanc' yng Ngwobrau Theatr Cymru 2017

 

A brand new Welsh musical about coming of age in the 21st century- the affairs, the flirting, the angst, the wild parties morals and immorality, the frustration with adults and the fears for their future. 

Drama gerdd gyfoes, Gymraeg am fod yn ifanc yn yr unfed ganrif ar hugain – yr affêrs a’r fflirtio, angst y dosbarth, y gangiau a’r partïon gwyllt yn y goedwig, moesau ac anfoesoldeb, rhwystredigaeth gydag oedolion a’r ofnau a’r gobeithion.