Current commissions include- 'Maddie's Year' (working title)- development funding from Film Cymru Wales for this feature film script, 'The Promise'- a larp (live action role play) production that premiered at Yirramboi Arts Festival in Melbourne, Australia. 'Nyrsus'- a verbatim play for Theatr Genedlaethol Cymru. I have also received a Creative Wales Award to explore the possibility of the "audience as co-creators".

Comisiynau cyfredol- 'Maddie's Year'- arian datblygu gan Film Cymru Wales i sgwennu ffilm.  'The Promise'- cynhyrchiad larp (live action roleplay) yn wreiddiol ar gyfer Wyl Gelfyddydol Yirramboi yn Melbourne, Awstralia. 'Nyrsus'- drama gair am air i Theatr Genedlaethol Cymru. Dwi hefyd wedi derbyn Gwobr Cymru Greadigol i archwilio'r posibilrwydd o'r "gynulleidfa yn cyd-greu theatr".

 

 

 

Theatre Maker

Take a look →