Current commissions include- 'Maddie's Year' (working title)- development funding from Film Cymru Wales for my first feature film script, 'Nyrsus'- a verbatim play for Theatr Genedlaethol Cymru. Also, my original tv series idea ‘The Fence’ (working title) has been selected for development developed as part of Torino Film Lab’s ‘Series Lab’.

Comisiynau cyfredol- 'Maddie's Year'- arian datblygu gan Film Cymru Wales i sgwennu fy ffilm cyntaf. 'Nyrsus'- drama gair am air i Theatr Genedlaethol Cymru. Hefyd, mae fy syniad ar gyfer cyfres deledu wreiddiol ‘Y Ffens’ wedi cael ei ddewis i’w ddatblygu fel rhan o ‘Series Lab’ Torino Film Lab.

 

 

Theatre Maker

Take a look →